Popular Label

Berita (12) DrZul (17) Gambar (3) Kitab (3) Review (5) Tazkirah (36) Video (44)
Blog yang membicarakan aktiviti-aktiviti di Madrasah as-Saidiyyah, Surau Kampung Pondok Rasah, Seremban. Juga boleh mengetahui berkenaan Tariqat Ahmadiah di bawah pimpinan Dato' Sheikh Mohd Murtadza Sheikh Hj Ahmad serta Pusat Pengamalan Tariqat Ahmadiah di http://alahmadiyyah-rasah.blogspot.com/

Sunday, February 2, 2014

PERMASALAHAN SALIK – TIDAK MAHU MENUNTUT ILMU

Dr. Abdul Manam Mohammad al-Merbawi

Masalah tidak mahu mempelajari dan mendalami ilmu agama di kalangan sebahagian salik tarikat adalah merupakan satu masalah yang biasa terjadi, terutamanya bagi salik yang berada pada peringkat permulaan yang tidak mempunyai latar-belakang agama yang kuat dan juga salik yang kurang mendapat ta`lim dan tarbiyah dari shaikhnya. Masalah ini adalah satu masalah yang sangat penting kerana ia adalah merupakan punca bagi masalah-masalah salik yang lain.

Sikap tidak mahu menuntut serta mendalami ilmu agama ini adalah bertentangan dengan prinsip agama Islam itu sendiri yang menghendaki setiap muslim yang mukallaf supaya menuntut ilmu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.`a.w dalam sabda baginda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

Maksudnya: Menuntut ilmu adalah satu kewajiban ke atas setiap muslim dan muslimah.1 

Antara punca utama mengapa perkara ini terjadi ialah anggapan salik tersebut bahawa ilmu itu dapat diperolehi menerusi ilham maka kerana itu ia tidak perlu lagi kepada proses pembelajaran bagi mendapatkannya malah cukup hanya dengan menanti ilham tersebut sahaja. Rasulullah s.`a.w menyatakan perkara ini sebagaimana sabda baginda:

من عبد الله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح

Maksudnya: Sesiapa yang menyembah (beribadah) kepada Allah dengan (berasaskan) kejahilan, apa yang merosakkan (amal ibadahnya itu) adalah lebih banyak dari apa yang membetulkannya.

Seseorang salik yang menjalani jalan Allah dengan berpandukan hanya kepada akal fikiran atau sangkaannya semata-mata tanpa merujuk kepada pertunjuk ilmu yang terang akan mudah tergelincir dari landasan yang lurus dan seterusnya terhumbang ke jurang kebinasaan. Ini adalah kerana jalan tasawwuf itu adalah merupakan jalan yang berasaskan kepada ilmu dan amal seperti yang telah ditegaskan oleh seorang tokoh tasawwuf yang terkenal, Shaikh `Abd al-Qadir al-Jailani, sebagaimana kata-kata beliau:

أما علمت أن من استغنى برأيه ضل ؟ ما من عالم الا ويحتاج الى زيادة علم....هذه الطريق لا تسلك مع النفس و الهوى بل مع الحكم و العمل به

Maksudnya: Tidakkah anda mengetahui bahawa sesiapa yang merasa cukup dengan pendapatnya (buah fikirannya semata-mata) maka dia akan sesat? Tidak ada seorang yang berilmu pun kecuali dia memerlukan kepada tambahan ilmu....jalan ini (jalan menuju kepada mengenal Allah) tidak dilalui dengan nafsu dan hawa bahkan (dilalui) dengan hukum (yang berasaskan ilmu yang jelas tentangnya) dan beramal dengannya.8

Imam al-Ghazali pula menentukan tugas menuntut ilmu ini sebagai `aqabah (halangan) yang pertama yang mesti ditempuhi oleh setiap salik yang ingin menjalani jalan Allah. Ini dapat dilihat dari kenyataan beliau tentang perkara ini sebagaimana kata-kata beliau:

يا طلاب الخلاص و العبادة عليك أولا, وفقك الله, بالعلم فانه القطب و عليه المدار

Maksudnya: Wahai orang-orang yang menuntut keselamatan dan ibadah, kewajiban anda yang pertama, mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada anda, ialah menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah merupakan asas dan di atas asas inilah berligar semua yang lain.

Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu dalam menjalani jalan Allah. Untuk mendapatkan ilmu ini seseorang salik itu perlu mempelajarinya kerana ilmu itu diperolehi menerusi proses pembelajaran seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.`a.w:

يا أيها الناس تعلموا انما العلم بالتعلم

Maksudnya: Wahai manusia, belajarlah ilmu, sesungguhnya ilmu itu adalah dengan belajar.

Penglibatan tokoh-tokoh tasawwuf yang terkenal dalam usaha mencari ilmu sehingga mereka dikenali sebagai " saihun " yang bererti " orang-orang yang mengembara " sudah cukup menjadi bukti yang menunjukkan bahawa menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang perlu dilakukan oleh salik dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Seseorang salik yang tidak berilmu adalah lebih mudah ditipu atau diperdaya oleh syaitan jika dibandingkan dengan salik yang berilmu. Abu Hurairah ada meriwayatkan satu hadith di mana Rasulullah s.`a.w telah bersabda menyatakan tentang perkara ini sebagaimana sabda baginda:

ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين و لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 

Maksudnya: Tidak disembah (dilakukan ibadah kepada) Allah dengan sesuatu yang lebih afdal (utama) dari fiqh (memahami) dalam agama dan seorang faqih itu lebih sukar bagi syaitan untuk menipu dan menyesatkannya) dari seribu orang `abid (ahli ibadah).

Memang tidak dinafikan ada salik yang mendapat ilmu secara ilham ini tetapi bukan semua ilham itu betul kerana ada juga ilham yang datang dari bisikan syaitan dan nafsu. Untuk memastikan kebenaran satu-satu ilham itu, seseorang itu perlu merujuk kepada pengajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Sekiranya ilham tersebut bertentangan dengan pengajaran dan isyarat al-Qur'an dan juga al-Sunnah tersebut maka ia tidak boleh diikuti. Untuk merujuk kepada kedua-dua sumber ini seseorang itu mestilah mempunyai ilmu atau pengetahuan tentangnya. Oleh itu ilmu perlu dipelajari terlebih dahulu. Pegangan yang membuta-tuli terhadap ilham tanpa merujuk kepada pengajaran al-Qur'an, al-Sunnah dan juga penafsiran atau pendapat ulamak-ulamak tasawwuf yang muktabar adalah merupakan punca utama penyelewengan dan kesesatan di kalangan ahli tarikat. Na’uzubillah.

No comments:

Post a Comment